Ipar 4.0 a Steelventnél

A Steelvent az Ipar 4.0 legkorszerűbb elvárásait követi folyamatosan, mindennapi tevékenységeit is ezek szerint végzi. Az alábbi felsorolásokban a fő alapelveket láthatják!

""0" hiba elv: a teljes mértékű hibamentességre való törekvés elve. Ezen elvet követve tevékenységeinket folyamatosan ellenőrizzük, és ahol szükséges, tökéletesítjük.
5S: optimális munkaterület kialakítására használt módszer. A módszernek 5 lépése van, melyek japánul "S"-el kezdődő szavak, innen származik a módszer neve. Az 5 „S” magyar megfelelői: kiválogatás, elrendezés, tisztítás, standardizálás, fenntartás. A Lean filozófia egyik legfontosabb alapja.
7 fő veszteség: a veszteségek 7 fő osztálya, melyek folyamatos csökkentése és lehetőség szerinti kiküszöbölése elengedhetetlen az értékteremtő tevékenységek arányának a növeléséhez és a hatékony vállalati működés eléréséhez. Veszteségek a következőkből fakadhatnak: szállítás, készletezés, mozgás, várakozás, túltermelés, felesleges tevékenységek, hibák. Egyre gyakrabban beszélünk 7+1-ik veszteségről, amely az emberi tudás kihasználatlanságából ered.
Additív gyártástechnológia: gyártási eljárás, amely vékony rétegek lerakásával készít tárgyakat szemben a hagyományos megmunkálással, melynek során egy nagyobb nyers darabból választják le a felesleges anyagot, és a megmaradó rész lesz a késztermék. Egyik legismertebb eszköze a 3D nyomtató. Legnagyobb előnyei a gyors mintapéldány készítés és a kisebb alkatrészek, segédeszközök beszerzése terén domborodnak ki az átfutási idő radikális csökkentése és a testre szabás kiterjesztése által.
Big data: komplex technológiai környezet (szoftver, hardver, hálózati modellek), amely lehetővé teszi olyan adatállományok feldolgozását, amelyek annyira nagy méretűek és annyira komplexek, hogy feldolgozásuk a meglévő adatbázis-menedzsment eszközökkel jelentős nehézségekbe ütközik. Leegyszerűsítve a big data mint fogalom a nagyon nagy mennyiségű, nagy sebességgel változó és nagyon változatos adatok feldolgozásáról szól.
Cellagyártás: olyan gyártási egység, melynél a sorok / gépek közvetlenül össze vannak kapcsolva, a veszteségek csökkentése céljából. Leghatékonyabb formája az „U” alakú cella, amely a lehető legkisebb mozgási és szállítási veszteséggel jár." (Forrás: https://www.ipar4.hu/hu/page/tudasbazis-ipar-4-0-fogalomtar)